Ubicación

Dónde estamos

Pobo Aventura engloba municipios da xeografía galega. Cada programa consta de actividades diferentes segundo a historia, xeografía, medio natural do Pobo no que nos situemos.

Neste 2021, ubicarémonos en TEIXEIRO, OZA CESURAS e SOBRADO e tamén nos desprazamos a onde se requira dos nosos servizos (consultar orzamentos)

Pobo aventura viaxa ó teu centro escolar. Posibilidade dunha xornada didáctica no voso pobo.

SOBRADO

TEIXEIRO

OZA CESURAS

Para grupos de 15 a 80 personas, llámenos

solicitar un presupuesto

Dónde estamos

Pobo Aventura engloba municipios da xeografía galega. Cada programa consta de actividades diferentes segundo a historia, xeografía, medio natural do Pobo no que nos situemos.

Neste 2021, ubicarémonos en TEIXEIRO, OZA CESURAS e SOBRADO e tamén nos desprazamos a onde se requira dos nosos servizos (consultar orzamentos)

Pobo aventura viaxa ó teu centro escolar. Posibilidade dunha xornada didáctica no voso pobo.

SOBRADO

TEIXEIRO

OZA CESURAS

Para grupos de 15 a 80 personas, llámenos

solicitar un presupuesto