Centros educativos

INFORMACIÓN XERAL

A Naturaleza como Aula: Pobo Aventura diseña unidades didácticas como un recurso complementario a educación formal, o noso principal obxectivo é educar e divulgar a importancia da conservación dos espazos naturais a través de actividades na natureza.

Promovemos así a posta en valor de recursos naturais e etnográficos dos pequenos pobos do interior de Galiza, co el desexo de que as nosas propostas educativas se incorporen a programación anual de cada centro.

ACTIVIDADES CURSO ESCOLAR 2022 /2023

A beleza dos espazos naturais vese modificada polas estacións climáticas, polo que as nosas actividades están pensadas para diferentes épocas do Ano, por etapas educativas e lugar de visita.

QUE GRUPOS ESCOLARES NOS PODEN VISITAR:

En OZA-CESURAS: 1º-2º-3º-4º de la E.S.O
En TEIXEIRO: 2º Ciclo de Infantil e Primaria
En SOBRADO: 4º,5º e 6º de primaria; 1º-2º E.S.O

O noso Horario:
De 10:30h a 13:30h (Media Xornada)
De 10.30h a 16:30h/17:00h (Xornada completa)

  • O horario pódes adaptar as necesidades de cada centro
  • Infantil, como máximo a xornada completa será ata as 16:00h
 

Para grupos de 15 a 80 personas chámenos

Solicitar un orzamento

INFORMACIÓN XERAL

A Naturaleza como Aula: Pobo Aventura diseña unidades didácticas como un recurso complementario a educación formal, o noso principal obxectivo é educar e divulgar a importancia da conservación dos espazos naturais a través de actividades na natureza.

Promovemos así a posta en valor de recursos naturais e etnográficos dos pequenos pobos do interior de Galiza, co el desexo de que as nosas propostas educativas se incorporen a programación anual de cada centro.

ACTIVIDADES CURSO ESCOLAR 2022 /2023

A beleza dos espazos naturais vese modificada polas estacións climáticas, polo que as nosas actividades están pensadas para diferentes épocas do Ano, por etapas educativas e lugar de visita.

QUE GRUPOS ESCOLARES NOS PODEN VISITAR:

En OZA-CESURAS: 1º-2º-3º-4º de la E.S.O
En TEIXEIRO: 2º Ciclo de Infantil e Primaria
En SOBRADO: 4º,5º e 6º de primaria; 1º-2º E.S.O

O noso Horario:
De 10:30h a 13:30h (Media Xornada)
De 10.30h a 16:30h/17:00h (Xornada completa)

  • O horario pódes adaptar as necesidades de cada centro
  • Infantil, como máximo a xornada completa será ata as 16:00h
 

Para grupos de 15 a 80 personas chámenos

Solicitar un orzamento